Топ-100
Back

ⓘ Pühakiri ehk kaanon või kanooniline tekst, ka lihtsalt kiri, on pühaks peetavate tekstide kogumik, mida säilitatakse muutumatul kujul. Laiemas mõttes võib see t ..                                               

Kaanon

Kaanon võib tähendada asju erinevates valdkondades: Kaanon kirjandus Kaanon hümn on Õigeusu kirikus kasutatav laul Kaanon on fikseeritud religioossete tekstide kogu ehk pühakiri Kaanon muusika on polüfooniline heliteos muusikas Kanonaad Kanoonik Kanooniline õigus Kanoniseerimine

Pühakiri
                                     

ⓘ Pühakiri

Pühakiri ehk kaanon või kanooniline tekst, ka lihtsalt "kiri", on pühaks peetavate tekstide kogumik, mida säilitatakse muutumatul kujul. Laiemas mõttes võib see tähendada ka muutumatult edasi antavat suulist pärimust.

                                     

1. Kristlus

Pikemalt artiklis Kristlus

Kristlus ehk ristiusk on monoteistlik usund, üks maailmareligioonidest ja üks aabrahamlikest religioonidest. Selle keskmeks on Jeesus Kristuse elu ja õpetused.

Piibel

Pikemalt artiklis Piibel

Piibel ka Pühakiri või Jumala Sõna on kristluse kanoniseeritud tekstide kogum, mis koosneb Vanast ja Uuest Testamendist.

Vana Testament

Pikemalt artiklis Vana Testament

Vana Testament on kristliku Piibli esimene osa, mis on kirjutatud enne Jeesuse sündimist. Vanas Testamendis on 39 raamatut, millele lisandub veel 19 deuterokanoonilist raamatut ehk apokriivat.

Uus Testament

Pikemalt artiklis Uus Testament

Uus Testament koosneb 27 raamatust. Neli esimest on evangeeliumid, mis kirjeldavad Jeesuse elu; järgnevad "Apostlite teod", mis kirjeldavad koguduste moodustamist pärast Jeesuse surma ja ülestõusmist; valik eri autorite kirju kogudustele ning apokalüptiline Johannese Ilmutuseraamat.

                                     

2. Judaism

Pikemalt artiklis Judaism

Judaism, ka juudi usk, juudiusk ; kreeka sõnast ἰουδαϊσμός iudaismos, on peamiselt juudi rahva usund, üks aabrahamlikest religioonidest.

Tanah

Pikemalt artiklis Tanah

Tanah heebrea: תנ״ך TNK ehk tanakh; eesti keeles on kasutatud ka vormi Tanak on judaismi pühakiri, mille sisu vastab kristliku piibli Vanale Testamendile.

Toora

Pikemalt artiklis Toora

Toora heebrea תורה ; Pentateuh ehk Viisraamat, vastab kristliku piibli viiele Moosese raamatule.

Neviim

Neviim heebrea נביאים ; Prohvetid, vastab kristliku piibli prohvetite raamatutele.

                                     

2.1. Judaism Tanah

Pikemalt artiklis Tanah

Tanah heebrea: תנ״ך TNK ehk tanakh; eesti keeles on kasutatud ka vormi Tanak on judaismi pühakiri, mille sisu vastab kristliku piibli Vanale Testamendile.

                                     

2.2. Judaism Neviim

Neviim heebrea נביאים ; Prohvetid, vastab kristliku piibli prohvetite raamatutele.

                                     

2.3. Judaism Ketuvim

Ketuvim heebrea כתובים ; Kirjad, vastab kristliku piibli ülejäänud raamatutele – Psalmid ehk Laulud, Iiob, Õpetussõnad, Rutt, Ülemlaul, Koguja, Nutulaulud, Ester, Taaniel, Esra, Nehemja ning Ajaraamat.

                                     

2.4. Judaism Talmud

Pikemalt artiklis Talmud

Talmud heebrea keeles תלמוד‎ õpetus, õppimine on judaismi pärimuste kogu 5. sajandist eKr, mis koosneb 63 osast ja 517 peatükist ning sisaldab tuhandete rabide õpetusi, arvamusi ja arutelusid paljudel usulistel teemadel.

                                     

3. Islam

Pikemalt artiklis Islam

Islam araabia keeles الإسلام islām alistumine sõnast aslama allutab end) on üks maailmareligioonidest ja üks aabrahamlikest religioonidest.

Koraan

Pikemalt artiklis Koraan

Koraan araabia keeles: أَلْقُرآن al-qurān) on islami püha raamat, mis sisaldab Allahi ilmutusi Muhammadile ajavahemikul 610-632. Koraan jaguneb 114 peatükiks ehk suuraks. Kõik suurad algavad märkega ilmutuse saamise asukoha kohta Meka või Mediina. Alguses on peatükid pikemad, lõpu poole lühemad. Pikim, teine peatükk, sisaldab 286 värssi âya. Lühimad, 103., 106. ja 108. ainult 3 värssi.

                                     

4. Budism

Pikemalt artiklis Budism

Budism ka Buddha õpetus või Buddha dharma on 6.–5. sajandil eKr elanud Siddhattha Gotama sanskriti k. Siddhārtha Gautama õpetus ning selle põhjal Indias tekkinud ja seejärel pea kõikjale levinud traditsioon, õpetuste kogum ja kultuur; üks maailmareligioonidest.

                                     

4.1. Budism Tipitaka

Pikemalt artiklis Tipitaka

Tipitaka või Tripitaka ehk Paali kaanon on budismi pühakirjakogu, mida theravaada koolkonnas peetakse Buddha õpetuste kõige autentsemaks ja täielikumaks kogumikuks.

                                     

4.2. Budism Vinaya Pitaka

Pikemalt artiklis Vinaya Pitaka

Ka" Vinajakorv”, lühendatult: Vin, sisaldab kõiki käitumisreegleid munkadele ja nunnadele ning mungaelu korralduslikke juhised; koosneb 3 suuremast jaotusest ja 5 alajaotusest.

                                     

4.3. Budism Sutta Pitaka

Pikemalt artiklis Sutta Pitaka

Sisaldab Buddha poolt antud põhilisi jutlusi ehk suttaid sanskriti keeles suutra. Koosneb viiest suurest kogumikust ehk nikayast.

                                     

4.4. Budism Majjhima-nikāya

Pikemalt artiklis Majjhima-nikāya

Ka" Keskmise pikkusega tekstide kogumik”, lühendatult: MN, sisaldab 152 suttat, koosneb 15 peatükist.

                                     

4.5. Budism Samyutta-nikāya

Pikemalt artiklis Samyutta-nikāya

Ka" Rühmade kogumik”, lühendatult: SN, mille suttade koguarv võib olla erinev. Pali Text Society väljaandes on neid 2889. Jaguneb viieks rühmaks.

                                     

4.6. Budism Aṅguttara-nikāya

Pikemalt artiklis Aṅguttara-nikāya

Ka "Jaotuste kogumik", lühendatult: AN, sisaldab 9557 suttat, jaotatuna 11 alaossa.

                                     

4.7. Budism Khuddaka-nikāya

Pikemalt artiklis Khuddaka-nikāya

Ka" Lühikeste tekstide kogumik”, lühendatult: KN, koosneb 15 osast. Kõige tuntum on Dhammapada.

                                     

4.8. Budism Abhidhamma Pitaka

Pikemalt artiklis Abhidhammapitaka

Ka" Abhidhammakorv”, lühendatult: Abhi, koosneb 7 osast. See on Buddha filosoofilis-psühholoogiliste õpetuste süstematiseeritud kogumik.

                                     

4.9. Budism Mahajaana suutrad

Pikemalt artiklis Mahajaana suutrad

Mahajaana sanskriti keeles mahāyāna, suur sõiduk on üks budismi kolmest suunast theravaada ja vadžrajaana kõrval. Lisaks Tipitaka le kuuluvad mahajaana kaanonisse ka mahajaana suutrad, mille arv ja koosseis varieerub koolkonniti; tänapäeval on säilinud umbes 600 mahajaana suutrat.

                                     

4.10. Budism Ületava mõistmise suutrad

Pikemalt artiklis Ületava mõistmise suutrad

Ületava mõistmise suutrad ehk prajñāpāramitā suutrad moodustavad mahajaana suutrate seas omaette tekstirühma, mis kokku sisaldab umbes 40 teksti.

  • Teemantsuutra
Pikemalt artiklis Teemantsuutra
  • Südasuutra
Pikemalt artiklis Südasuutra
  • Ühetähesuutra
  • Astasāhasrikā-prajñāpāramitā-sūtra
                                     

4.11. Budism Õnnemaa suutrad

Pikemalt artiklis Õnnemaa suutrad

Õnnemaa suutrad ehk puhta maa suutrad on eriti olulised jingtu ehk õnnemaa puhta maa koolkonnas.

                                     

4.12. Budism Vadžrajaana tantrad

Pikemalt artiklis Vadžrajaana

Vadžrajaana, tuntud ka kui tantristlik budism, mantrajaana või tantrajaana, on budismi esoteeriline suund theravaada ja mahajaana kõrval, mõnikord loetud ka mahajaana hulka, mille pühad tekstid on tantrad.

                                     

5. Hinduism

Pikemalt artiklis Hinduism

Hinduism on Indias ja Indiast levinud usund või usundite kogum, üks dharmalikest religioonidest budismi, džainismi ja sikhismi kõrval.

Šruti

Pikemalt artiklis Šruti

Šruti see, mis on kuuldud on hinduismi pühakirjade kõige vanem ja kõige kõrgemalt austatud osa, mis pikka aega püsis vaid suulises pärimuses.

Braahmanad

Braahmanad on veedade selgitused ja preestrite rituaalsed käsiraamatud, mis kirjutati üles umbes 1000–800 eKr.

Upanišadid

Pikemalt artiklis Upanišadid

Upanišadid ehk vedaanta on aastatest 800–600 eKr pärinevad tekstid, sisuliselt braahmanate kommentaarid – usundifilosoofilised teosed, mida on umbes 200.

Aranjakad

Aranjakad on veedade rituaalide filosoofilised selgitused.

Samhitad

Samhitad on Veedadega seonduvad mantrad, hümnid, palved jne.

Smriti

Smriti tähendusega see, mis on meeles hoitud esindab kirja pandud pühasid tekste hinduismis.

Ramayana

Pikemalt artiklis Ramayana

Ramayana on eepos, mille peategelaseks on legendaarne kuningas Rama.                                     

5.1. Hinduism Šruti

Pikemalt artiklis Šruti

Šruti see, mis on kuuldud on hinduismi pühakirjade kõige vanem ja kõige kõrgemalt austatud osa, mis pikka aega püsis vaid suulises pärimuses.

                                     

5.2. Hinduism Veedad

Pikemalt artiklis Veedad

Neli veedat sanskriti sõnast veda teadmine on hinduismi vanimad pühakirjad. Laiemas mõttes kuuluvad veedade kirjanduse hulka ka braahmanad, upanišadid ja aranjakad.

  • Atharvaveeda
  • "Rigveeda"
  • "Jadžurveeda"
  • "Saamaveeda"
                                     

5.3. Hinduism Braahmanad

Braahmanad on veedade selgitused ja preestrite rituaalsed käsiraamatud, mis kirjutati üles umbes 1000–800 eKr.

                                     

5.4. Hinduism Upanišadid

Pikemalt artiklis Upanišadid

Upanišadid ehk vedaanta on aastatest 800–600 eKr pärinevad tekstid, sisuliselt braahmanate kommentaarid – usundifilosoofilised teosed, mida on umbes 200.

                                     

5.5. Hinduism Samhitad

Samhitad on Veedadega seonduvad mantrad, hümnid, palved jne.

                                     

5.6. Hinduism Smriti

Smriti tähendusega see, mis on meeles hoitud esindab kirja pandud pühasid tekste hinduismis.

                                     

5.7. Hinduism Ramayana

Pikemalt artiklis Ramayana

Ramayana on eepos, mille peategelaseks on legendaarne kuningas Rama.

                                     

5.8. Hinduism Mahabharata

Pikemalt artiklis Mahabharata

Mahabharata on eepos, milles kaks suguvõsa omavahel võitlevad. Selle kõige tuntum osa on Bhagavadgītā, milles jumal Krišna jagab õpetusi.

Pikemalt artiklis Bhagavadgītā
                                     

5.9. Hinduism Puraanad

Pikemalt artiklis Puraanad

Puraanad on põhiliselt jutustava sisuga, nende aluseks on veedade kokkuvõtted ja nad selgitavad hinduismi põhimõtteid väga lihtsal viisil, keskendudes müütidele maailma loomisest ja jumalatest, legendidele muistsetest valitsejatest jms. Hinduism kui üldrahvalik religioon põhinebki peamiselt puraanadel.

                                     

6. Taoism

Pikemalt artiklis Taoism

Taoism on Hiinast alguse saanud religioosne ja filosoofiline õpetus.

Dongzhen

Tõelisuse koobas Dongzhen: Ülima Puhtuse Shangqing traditsiooni tekstid. Tao meistri kõrgeim aste.

Dongxuan

Müstilisuse koobas Dongxuan: Püha Aarde Lingbao traditsiooni tekstid. Tao meistri keskmine aste.

Dongshen

Vaimsuse koobas Dongshen: Kolme Valitseja Sanhuang traditsiooni tekstid. Tao meistri madalaim aste.

                                     

6.1. Taoism Daozang

Pikemalt artiklis Taoismi varamu

Umbes 1445. aastal, Mingi dünastia ajal, pandi trükiks ettevalmistamisel kokku Daozangiks nimetatav kaanon. Kaanon koosnes 1432 teosest 5305 kirjarulli ja 480 kausta. 1607. aastal lisati viimasele väljaandele veel 56 teost. Lõplikuks üldmahuks sai 5486 kirjarulli ja 512 kausta.

Kõige tuntumad tekstid on Daodejing ja Zhuangzi.

Daozang jaguneb kolmeks "koopaks". Iga "koobas" jaguneb omakorda 12 ossa, mis sisaldavad põhitekste, talismane, kommentaare, diagramme ja illustratsioone, ajalugusid ja genealoogiaid, ennustusi, tseremooniaid, rituaale, praktikaid, biograafiaid, hümne ja mälestusi.

                                     

6.2. Taoism Dongzhen

Tõelisuse koobas Dongzhen: Ülima Puhtuse Shangqing traditsiooni tekstid. Tao meistri kõrgeim aste.

                                     

6.3. Taoism Dongxuan

Müstilisuse koobas Dongxuan: Püha Aarde Lingbao traditsiooni tekstid. Tao meistri keskmine aste.

                                     

6.4. Taoism Dongshen

Vaimsuse koobas Dongshen: Kolme Valitseja Sanhuang traditsiooni tekstid. Tao meistri madalaim aste.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →